Musiał Krzysztof J., Opodatkowanie stypendiów wypłacanych przez samorządy dla studentów

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Opodatkowanie stypendiów wypłacanych przez samorządy dla studentów

Opodatkowanie stypendiów wypłacanych przez samorządy dla studentów

Opodatkowanie stypendiów wypłacanych przez samorządy dla studentów

Samorządy pełnią ważną rolę w procesie edukacji. Do ich zadań należy m.in. udzielanie pomocy materialnej uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwianie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspieranie edukacji uczniów zdolnych. Dodatkowo samorządy mogą także wspierać studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub osiągających dobre wyniki w nauce i inne wybitne osiągnięcia.

Opodatkowanie stypendiów wypłacanych przez samorządy dla studentów płatnik płatnik stypendium socjalne za wybitne osiągnięcia dla najlepszych studentów zwolnienie podatkowe zapomogi stypendium dla niepełnosprawnych zwolnienie podatkowe w ramach limitu socjalne motywacyjne wypłata stypendium miejsce nauki uczeń student stypendia uczniowskie szkoła uczelnia pomoc nagroda

Krok: wypłata stypendium

Stypendium to jednostronne świadczenie pieniężne, przyznane przez dany podmiot za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie – np. w nauce, sporcie. Stypendium to także środki na kontynuację nauki, badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki.

Podmiot wypłacający stypendia ma status płatnika.

Krok: miejsce nauki

Stypendysta to osoba pobierająca stypendium.