Opodatkowanie osoby samotnie wychowującej dzieci - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Opodatkowanie osoby samotnie wychowującej dzieci

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Opodatkowanie osoby samotnie wychowującej dzieci

Opodatkowanie osoby samotnie wychowującej dzieci

Opodatkowanie osoby samotnie wychowującej dzieci

Procedura ma na celu pokazanie zasad łącznego opodatkowania rodziców z samotnie wychowywanymi dziećmi.

Opodatkowanie osoby samotnie wychowującej dzieci podatnik podatnik status samotnie wychowującego dziecko spełnienie warunków przez dziecko uzyskiwanie dochodów wyłączających (!) złożenie  wniosku wspólne rozliczenie z dzieckiem rozliczenie roczne osób samotnie wychowujących dzieci ustalenie miejsca zamieszkania brak możliwości rozliczenia łącznego uzyskanie co najmniej 75% dochodów w Polsce posiadanie certyfikatu rezydencji podstawa prawna do wymiany informacji tak nie tak nie tak nie tak nie w Polsce w krajach UE/EOG lub Szwajcarii w pozostałych krajach tak nie tak nie tak nie

Krok: rozliczenie roczne osób samotnie wychowujących dzieci

Rodzic (opiekun) i dziecko to odrębni podatnicy. Mimo to mogą rozliczyć się wspólnie, jeżeli spełnione będą odpowiednie warunki.

Krok: ustalenie miejsca zamieszkania

Podatnicy mogą rozliczyć się wspólnie z samotnie wychowywanym dzieckiem, jeżeli mają miejsce zamieszkania w Polsce. Dodatkowo z możliwości tej mogą skorzystać osoby mające miejsce zamieszkania w krajach UE, EOG lub Szwajcarii.

Mieszkańcy pozostałych krajów są pozbawieni tej możliwości.