Musiał Krzysztof J., Opodatkowanie najmu przez cudzoziemca

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Opodatkowanie najmu przez cudzoziemca

Opodatkowanie najmu przez cudzoziemca

Opodatkowanie najmu przez cudzoziemca

Wolne środki można inwestować, a jednym z rodzajów inwestycji są nieruchomości przeznaczone pod wynajem. Najemcami mogą być przy tym zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy. W niniejszej procedurze skupimy się na tych ostatnich i pokażemy, w jaki sposób cudzoziemcy powinni rozliczać się z najmu.

Opodatkowanie najmu przez cudzoziemca podatnik podatnik opodatkowanie według skali podatkowej opodatkowanie ryczałtowe rozliczenie na zasadach przewidzianych dla działalności gospodarczej brak obowiązku podatkowego w Polsce status rezydencji przychody rozliczane tak jak u Polaka najem jako przedmiot działalności gospodarczej (!) forma  opodatkowania zasady ogólne ryczałt od przychodów ewidencjonowanych cudzoziemiec (!) rezydent nierezydent zastosowanie umowy międzynarodowej (!) umowa  przewiduje  opodatkowanie za  granicą tak nie tak nie

Krok: cudzoziemiec

Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego (art. 2 ustawy z 13.06.2003 r. o cudzoziemcach, Dz.U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm.).

Definicja ta nie ma jednak praktycznie żadnego wpływu na obowiązki podatkowe – tu liczy się podział na rezydentów i nierezydentów podatkowych.

Krok: status rezydencji

Przepisy podatkowe nie posługują się pojęciami „rezydent” i „nierezydent” - zostały one zaczerpnięte z prawa dewizowego. W przepisach podatkowych spotkać można jednak regulacje dotyczące certyfikatu rezydencji.