Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Opodatkowanie dochodów z tytułu restrukturyzacji kapitałowej

Opodatkowanie dochodów z tytułu restrukturyzacji kapitałowej

Opodatkowanie dochodów z tytułu restrukturyzacji kapitałowej

W niniejszej procedurze omówiono konsekwencje podatkowe restrukturyzacji kapitałowej.

Krok: restrukturyzacja

Rozpoczynając analizę restrukturyzacji, musimy ustalić, na czym owa restrukturyzacja będzie polegać. Poniżej analizowane są następujące możliwości:

1) aport pojedynczego aktywa,

2) aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

3) połączenie spółek kapitałowych,

4) podział spółek kapitałowych,

5) przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową,

6) likwidacja spółki kapitałowej.

Krok: aport pojedynczego aktywa

Zobacz procedura Zbycie składnika majątkowego.