Kowalska Aneta, Opłata skarbowa od czynności urzędowej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Opłata skarbowa od czynności urzędowej

Opłata skarbowa od czynności urzędowej

Opłata skarbowa od czynności urzędowej

Procedura ma na celu pokazanie postępowania w zakresie ustalania opłaty skarbowej od czynności urzędowej.

Opłata skarbowa od czynności urzędowej zgłoszenie lub wniosek dokonanie czynności urzędowej ustalenie zakresu sprawy czy podlega opłacie? obowiązek zapłaty czy jest zwolnienie podmiotowe? czy jest zwolnienie przedmiotowe? wpłata opłaty skarbowej złożenie dowodu uiszczenia opłaty brak obowiązku zapłaty tak (w przypadku wspólnego wniosku lub zgłoszenia zwolnienie dotyczy wszystkich stron czynności) nie (w przypadku wspólnego wniosku lub zgłoszenia, zwolnienie nie dotyczy wszystkich stron czynności) nie tak czynność w sprawie indywidualnej z zakresu administracji publicznej inny zakres sprawy tak nie

Krok: dokonanie czynności urzędowej

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub wniosku.

Krok: ustalenie zakresu sprawy

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej.