Musiał Krzysztof J., Okulary dla pracownika - opodatkowanie PIT

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy:

Okulary dla pracownika - opodatkowanie PIT

Okulary dla pracownika - opodatkowanie PIT

Okulary dla pracownika - opodatkowanie PIT

Pracodawcy mogą, a niekiedy nawet muszą, sfinansować pracownikom okulary. Przy spełnieniu odpowiednich warunków wartość tych okularów będzie wolna od podatku.

Okulary dla pracownika - opodatkowanie PIT płatnik płatnik brak obowiązku pobrania podatku obowiązek pobrania podatku zapewnienie okularów pracownik użytkuje monitor ekranowy świadczenie spełnia warunki BHP brak możliwości skorzystania ze zwolnienia zwolnienie podatkowe tak nie nie tak

Krok: zapewnienie okularów

W praktyce wszystko, co pracownik otrzyma od swojego pracodawcy w związku ze stosunkiem pracy, stanowi jego przychód.

Krok: pracownik użytkuje monitor ekranowy

Przez pracownika użytkującego monitor ekranowy należy rozumieć każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (zasadniczo oznacza to 4 godziny dziennie).