Krywan Tomasz, Określenie przez organ podatkowy wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Określenie przez organ podatkowy wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej

Określenie przez organ podatkowy wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej

Określenie przez organ podatkowy wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej

Procedura pozwala ustalić, czy w danym przypadku organ podatkowy może określić wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej.

Określenie przez organ podatkowy wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej organ podatkowy organ podatkowy czy podatnik podał wartość odpowiadającą wartości rynkowej? organ podatkowy może określić wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej organ podatkowy nie jest uprawniony do określenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej podatnik dokonał czynności cywilnoprawnej czy podatnik określił wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej? czy wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej odpowiada, według oceny organy podatkowego, wartości rynkowej? organ podatkowy wzywa podatnika do określenia wartości rynkowej czy podatnik określił wartość? nie tak tak nie tak nie nie tak

Krok: podatnik dokonał czynności cywilnoprawnej

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 295 z późn. zm.) – dalej u.p.c.c., organy podatkowe są niekiedy uprawnione do określenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnych.

Krok: czy podatnik określił wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej?

Organy podatkowe mogą być uprawnione do określenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich ma miejsce, jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej (zob. art. 6 ust. 3 u.p.c.c.).