Bartosiewicz Adam, Okres opodatkowania estońskim CIT

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Okres opodatkowania estońskim CIT

Okres opodatkowania estońskim CIT

Okres opodatkowania estońskim CIT

Procedura ma na celu przedstawienie zasad rządzących wyborem okresów opodatkowania estońskim CIT.

Okres opodatkowania estońskim CIT podatnik podatnik złożenie zeznania za ostatni rok wybór opodatkowania estońskim CIT (!) 4-letni okres  opodatkowania (!) rezygnacja  z opodatkowania opodatkowanie – zasady ogólne kontynuacja estońskiego CIT tak nie

Krok: wybór opodatkowania estońskim CIT

Podatnik spełniający warunki do opodatkowania estońskim CIT może wybrać opodatkowanie w tej formie. W tym celu powinien złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania w tej formie, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

Krok: (!) 4-letni okres opodatkowania

Opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych wskazany przez podatnika w zawiadomieniu o wyborze opodatkowania w tej formie.

Rok podatkowy dla 4-letniego okresu opodatkowania estońskim CIT to na pewno ostatni, czwarty rok podatkowy, ale może to być również pierwszy, drugi, czy też trzeci rok podatkowy tego okresu. Należy zatem przyjąć, że obecnie podatnik może zrezygnować z estońskiego CIT w każdym roku podatkowym z podstawowego 4-letniego okresu opodatkowania w tej formie.

Uwaga! Ryzyko: Z dniem 1.01.2022 r. nowe brzmienie uzyskał art. 28l ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. Stanowi on, że w przypadku złożenia informacji o rezygnacji, utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT następuje „z końcem roku podatkowego okresu”, a nie z końcem „ostatniego roku podatkowego okresu”, o którym mowa w art. 28f ust. 1 albo 2 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p.