Skibińska Małgorzata, Ograniczenie wysokości odpraw pieniężnych

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 30 czerwca 2023 r.
Autor:

Ograniczenie wysokości odpraw pieniężnych

Ograniczenie wysokości odpraw pieniężnych

Ograniczenie wysokości odpraw pieniężnych

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, który rozwiązuje umowę o pacę z przyczyn niedotyczących pracownika, jest zobowiązany do wypłaty odprawy pieniężnej, której wysokość jest uzależniona od stażu pracy pracownika. Jednocześnie przepisy ograniczają jej maksymalny wymiar, który w okresie COVID-19 został zmieniony

Ograniczenie wysokości odpraw pieniężnych Pracodawca Pracodawca Ograniczenie wysokości odprawy Wypłata odprawy w ograniczonej wysokości Wypłata odprawy w pełnej wysokości Brak możliwości stosowania ograniczenia w wysokości odprawy Czy odprawa jest wypłacana w okresie epidemii? Odprawa nie jest wypłacana w okresie epidemii Odprawa jest wypłacana w okresie epidemii Czy pracodawca może stosować ograniczenie w wysokości odprawy w związku ze stanem epidemii? Podjęcie decyzji o zwolnieniach pracowników Czy pracodawca realizuje zwolnienia grupowe? Zwolnienia grupowe Zwolnienia indywidualne Wysokość odprawy pieniężnej Nie Tak Tak Nie Tak Nie

Krok: Podjęcie decyzji o zwolnieniach pracowników

Pracodawca może podając decyzję o zwolnieniach pracowników, jeśli istnieją przyczyny uzasadniające rozwiązanie umów o pracę z pracownikami. W przypadku gdy występują przyczyny leżące po stronie pracodawcy, wówczas pracodawca powinien wypłacić pracownikom odprawy wynikające z przepisów prawa.

Krok: Czy pracodawca realizuje zwolnienia grupowe?

W zależności od wielkości pracodawcy, jak również w zależności do tego, z jaką liczbą pracowników pracodawca się rozstaje, będziemy mieli do czynienia ze zwolnieniami grupowymi bądź indywidualnymi.