Wiśniewski Paweł, Ogłoszenie wyroku

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Ogłoszenie wyroku

Ogłoszenie wyroku

Ogłoszenie wyroku

Ogłoszenie wyroku sąd skład orzekający przewodniczący sąd skład orzekający przewodniczący podpisanie wyroku zamknięcie rozprawy czy skład sądu jest jednoosobowy? przeprowadzenie narady przemyślenie rozstrzygnięcia i spisanie sentencji wyroku czy strona nie była obecna na skutek pozbawienia wolności? doręczenie stronie wyroku z pouczeniem o sposobie i terminie zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem oraz warunkach, sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia zaniechanie pouczenia o sposobie i terminie zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem oraz warunkach, sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia pouczenie o sposobie i terminie zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem oraz warunkach, sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia czy strona nie była obecna na skutek pozbawienia wolności? odczytanie sentencji i ustne podanie motywów czy strona ma adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego? możliwy przebieg postępowania czy będzie wygłaszane uzasadnienie wyroku? poinformowanie o terminie i miejscu ogłoszenia wyroku możliwy przebieg postępowania zaniechanie doręczenia stronie wyroku czy ktoś stawił się na ogłoszenie wyroku? odczytanie sentencji i wygłoszenie uzasadnienia czy strona ma adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego? odstąpienie od odczytania sentencji i ustnego podania motywów nie tak tak nie Tak Nie tak nie nie tak tak nie tak nie

Krok: zamknięcie rozprawy

Krok: poinformowanie o terminie i miejscu ogłoszenia wyroku