Kosiorek Aleksandra, Ogłoszenie wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 września 2020 r.
Autorzy:

Ogłoszenie wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego

Ogłoszenie wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego

Ogłoszenie wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego

Zgodnie z art. 95n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398) Prezes NFZ ogłasza na terenie danego województwa wykaz świadczeniodawców, którzy zostali zakwalifikowani do tzw. sieci szpitali. Poniższa procedura szczegółowo prezentuje poszczególne kroki, jakie muszą zostać wykonane dla skutecznego ogłoszenia wykazu.

Ogłoszenie wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego minister zdrowia minister zdrowia odebranie wniosku przygotowanie opinii wysłanie opinii Prezes NFZ Prezes NFZ wysłanie wniosku odebranie opinii ogłoszenie wykazu proces kwalifikacji świadczeniodawców przygotowanie projektu wykazu czy właściwy dostęp do świadczeń jest zabezpieczony? ogłoszenie wykazu przygotowanie wniosku o opinię tak nie

Krok: proces kwalifikacji świadczeniodawców

Zgodnie z art. 95m ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398) - dalej u.ś.o.z. - Prezes NFZ kwalifikuje konkretnego świadczeniodawcę do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia, pod warunkiem spełnienia przez niego ściśle określonych warunków wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych.

Krok: przygotowanie projektu wykazu

Wykaz zawiera wskazanie:

1) świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia na terenie danego województwa;

2) dla każdego ze świadczeniodawców wszystkich profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów, w ramach których będą oni udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia.