Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 4 maja 2017 r. do: 1 września 2020 r.
Autor:

Ogłoszenie wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego

Ogłoszenie wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego

Ogłoszenie wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego

Zgodnie z art. 95n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) dyrektor OW NFZ ogłasza na terenie danego województwa wykaz świadczeniodawców, którzy zostali zakwalifikowani do tzw. sieci szpitali. Poniższa procedura szczegółowo prezentuje poszczególne kroki, jakie muszą zostać wykonane dla skutecznego ogłoszenia wykazu.

Krok: proces kwalifikacji świadczeniodawców

Zgodnie z art. 95m ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. - dyrektor OW NFZ kwalifikuje konkretnego świadczeniodawcę do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia, pod warunkiem spełnienia przez niego ściśle określonych warunków wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych.

Krok: przygotowanie projektu wykazu

Wykaz zawiera wskazanie:

1) świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia na terenie danego województwa;

2) dla każdego ze świadczeniodawców wszystkich profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów, w ramach których będą oni udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia.