Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 listopada 2018 r.
Autorzy:

Odwołanie zarządcy sukcesyjnego przez sąd

Odwołanie zarządcy sukcesyjnego przez sąd

Odwołanie zarządcy sukcesyjnego przez sąd

Krok: ustanowienie zarządu sukcesyjnego

Patrz schematy:

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego

Postępowanie w sprawie o ustanowienie zarządu sukcesyjnego

Krok: wykonanie zarządu sukcesyjnego

Zgodnie z art. 18 ustawy z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), zarząd sukcesyjny obejmuje zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa spadku oraz umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa spadku.

Zarządca sukcesyjny działa na rzecz właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. Nie może on jednakże samodzielnie podejmować czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu. W takiej sytuacji wszyscy właściciele przedsiębiorstwa w spadku powinni wyrazić zgodę na jej dokonanie, natomiast w razie braku ich zgody - decyzję podejmuje sąd.

Zobacz:

Postępowanie o wydanie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd przez zarządcę sukcesyjnego {spc/kpc.a665(2).01}

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację