Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 grudnia 2014 r.
Autor:

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Procedura przedstawia realizację prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Schemat zawiera omówienie zakresu uprawnień przysługujących konsumentom, a także analizę prawidłowego sposobu realizacji poszczególnych etapów przedmiotowego postępowania.

Krok: dostarczenie zakupionego towaru

Cechą charakterystyczną umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa jest to, że bezpośredni kontakt z nabywcą ma miejsce poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez sprzedawcę. Typowymi przykładami tego rodzaju kontraktów są umowy zawierane na różnego rodzaju prezentacjach czy w wyniku działalności domokrążców. Ze względu na specyfikę tego rodzaju transakcji w większości przypadków konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Krok: czy konsument może odstąpić od umowy według ustawy?

W zdecydowanej większości przypadków konsument będzie miał możliwość odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa. Ustawodawca przewidział jednak również pewne istotne wyjątki. W przypadku tego rodzaju sprzedaży będą to sytuacje, w których: rzecz została indywidualnie wytworzona, ulega szybkiemu zepsuciu (lub której hermetyczne opakowanie zostało uszkodzone), a także przedmioty, które są nierozłącznie połączone z innymi towarami. Wyjątki dotyczą również przypadków, w których cena produktu ulega zmianie w związku z wahaniami rynkowymi, lub przedmiot został nabyty na aukcji. Wyłączenie dotyczy także dostarczania gazet i czasopism (poza prenumeratą) i transakcji, w których przedmiotem są nagrania muzyczne, programy komputerowe i treści wizualne - jeśli są sprzedawane w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało uszkodzone. Wyjątek dotyczy także treści cyfrowych, które zostały dostarczone za zgodą konsumenta przed upływem 14-dniowego okresu od zawarcia umowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?