Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 grudnia 2014 r.
Autor:

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Procedura przedstawia realizację prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Schemat zawiera omówienie zakresu uprawnień przysługujących konsumentom, a także analizę prawidłowego sposobu realizacji poszczególnych etapów przedmiotowego postępowania.

Krok: dostarczenie zakupionego towaru

Umowy zawierane na odległość są kontraktami, w których transakcja jest zawierana bez osobistego udziału stron. Umowami takimi będą np. zakupy dokonywane w sklepach internetowych czy transakcje zawierane za pośrednictwem telemarketerów. Co istotne w przypadku kontraktów zawieranych na odległość, konsument po raz pierwszy ma fizyczny kontakt z zakupionym towarem dopiero w momencie jego odbioru.

Krok: czy konsument może odstąpić od umowy według ustawy?

W zdecydowanej większości przypadków konsument będzie miał możliwość odstąpienia od umowy zawieranej na odległość. Ustawodawca przewidział jednak również pewne istotne wyjątki. W przypadku tego rodzaju sprzedaży będą to sytuacje, w których: rzecz została indywidualnie wytworzona, ulega szybkiemu zepsuciu (lub której hermetyczne opakowanie zostało uszkodzone), a także przedmioty, które są nierozłącznie połączone z innymi towarami. Wyjątki dotyczą również przypadków, w których cena produktu ulega zmianie w związku z wahaniami rynkowymi, lub przedmiot został nabyty na aukcji. Wyłączenie dotyczy także dostarczania gazet i czasopism (poza prenumeratą) i transakcji, w których przedmiotem są nagrania muzyczne, programy komputerowe i treści wizualne - jeśli są sprzedawane w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało uszkodzone. Wyjątek dotyczy także treści cyfrowych, które zostały dostarczone za zgodą konsumenta przed upływem 14-dniowego okresu od zawarcia umowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?