Nowak Adam, Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy:

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Procedura przedstawia realizację prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Schemat zawiera omówienie zakresu uprawnień przysługujących konsumentom, a także analizę prawidłowego sposobu realizacji poszczególnych etapów przedmiotowego postępowania.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość dostarczenie zakupionego towaru czy konsument może odstąpić od umowy według ustawy? czy sprzedawca poinformował konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy? czy sprzedawca określił w swoim regulaminie dodatkowe zasady dotyczące odstąpienia od umowy? konsument ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni konsument ma możliwość odstąpienia od umowy w wydłużonym terminie konsument może odstąpić od umowy na podstawie zasad wyznaczonych przez sprzedawcę konsument nie ma możliwości odstąpienia od umowy konsument odstępuje od umowy odesłanie towaru i zwrot pieniędzy tak nie tak nie tak nie

Krok: dostarczenie zakupionego towaru

Umowy zawierane na odległość są kontraktami, w których transakcja jest zawierana bez osobistego udziału stron. Umowami takimi będą np. zakupy dokonywane w sklepach internetowych czy transakcje zawierane za pośrednictwem telemarketerów. Co istotne w przypadku kontraktów zawieranych na odległość, konsument po raz pierwszy ma fizyczny kontakt z zakupionym towarem dopiero w momencie jego odbioru.

Krok: czy konsument może odstąpić od umowy według ustawy?

W zdecydowanej większości przypadków konsument będzie miał możliwość odstąpienia od umowy zawieranej na odległość. Ustawodawca przewidział jednak również pewne istotne wyjątki. W przypadku tego rodzaju sprzedaży będą to sytuacje, w których: towar został indywidualnie wytworzony, ulega szybkiemu zepsuciu (lub której hermetyczne opakowanie zostało uszkodzone), a także przedmioty, które są nierozłącznie połączone z innymi towarami. Wyjątki dotyczą również przypadków, w których cena produktu ulega zmianie w związku z wahaniami rynkowymi, lub przedmiot został nabyty na aukcji. Wyłączenie dotyczy także dostarczania gazet i czasopism (poza prenumeratą) i transakcji, w których przedmiotem są nagrania muzyczne, programy komputerowe i treści wizualne - jeśli są sprzedawane w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało uszkodzone. Wyjątek dotyczy także treści cyfrowych,niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego okresu od zawarcia umowy. W tym przypadku przedsiębiorca ma również obowiązek poinformować konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy.