Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autorzy:

Odroczenie terminu płatności minimalnego podatku dochodowego od budynków w związku z pandemią koronawirusa

Odroczenie terminu płatności minimalnego podatku dochodowego od budynków w związku z pandemią koronawirusa

Odroczenie terminu płatności minimalnego podatku dochodowego od budynków w związku z pandemią koronawirusa

Procedura ma na celu zaprezentowanie warunków pozwalających na odroczenie terminu płatności tzw. minimalnego podatku dochodowego od budynków za marzec–maj 2020 r., w związku z przepisami wprowadzanymi w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Krok: obowiązek zapłaty minimalnego podatku dochodowego

Podatnicy podatku dochodowego – zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych (prowadzący działalność gospodarczą) – jeśli są właścicielami (współwłaścicielami) określonego budynku są podatnikami tzw. minimalnego podatku dochodowego.

Jest on należny za każdy miesiąc od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:

1) stanowi własność albo współwłasność podatnika,

2) jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą,

3) został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli zaliczka na podatek u danego podatnika za dany miesiąc nie będzie wyższa od kwoty podatku minimalnego za ten miesiąc, to wówczas podatek minimalny powinien być zapłacony (bądź różnica między podatkiem minimalnym a kwotą zaliczki).

Krok: podatek za III–V 2020.

Zgodnie z nowymi szczególnymi przepisami zawartymi w pakiecie tzw. tarczy antykryzysowej podatnicy podatku minimalnego od budynków mogą uzyskać odroczenie terminu płatności tego podatku za marzec, kwiecień albo maj 2020 r. przy spełnieniu określonych warunków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?