Bartosiewicz Adam, Możliwość odroczenia wpłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń w związku z pandemią koronawirusa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2020 r.
Autorzy:

Możliwość odroczenia wpłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń w związku z pandemią koronawirusa

Możliwość odroczenia wpłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń w związku z pandemią koronawirusa

Możliwość odroczenia wpłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń w związku z pandemią koronawirusa

Procedura ma na celu przedstawienie możliwości odroczenia terminu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy pobranych przez płatnika od wynagrodzeń ze stosunku pracy i pokrewnych, od niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz praw majątkowych.

Możliwość odroczenia wpłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń w związku z pandemią koronawirusa płatnik płatnik wypłata wynagrodzenia odroczenie terminu wpłaty negatywne konsekwencje? kwalifikowane wynagrodzenie? pobór podatku wpłata w terminie ogólnym tak nie tak nie

Krok: wypłata wynagrodzenia

Zakłady pracy, zleceniodawcy oraz podmioty nabywające prawa autorskie bezpośrednio od twórców, które wypłacają wynagrodzenie, pełnią role płatników zaliczek na podatek dochodowy.

Zaliczka pobierana jest od przychodów podatników. Przychodem są zaś kwoty otrzymane albo postawione do dyspozycji. Kwoty należne – ani nie wypłacone, ani nie postawione do dyspozycji – nie są jeszcze przychodem.

Krok: pobór podatku

Podmiot wypłacający wynagrodzenie ze stosunku pracy osobom fizycznym, a także podmiot wypłacający wynagrodzenie podmiotom niebędącym przedsiębiorcami z umowy o dzieło, czy też umowy zlecenia oraz z praw autorskich na rzecz twórcy – są płatnikami zaliczek na podatek dochodowy. Przy wypłacie wynagrodzenia (postawieniu go do dyspozycji) powinni pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.