Ziółkowski Paweł, Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń z ZFŚS

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 28 sierpnia 2013 r.
Autorzy:

Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń z ZFŚS

Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń z ZFŚS

Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń z ZFŚS

Stały niedobór środków powoduje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych stara się je znaleźć na wszelkie sposoby - jednym z pomysłów jest kontrola ZFŚS. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, jeżeli świadczenia nie były różnicowane między pracownikami, powinny być obciążone składkami. Pogląd ten jest jednak dość kontrowersyjny.

Pracodawco pamiętaj!

1. Przepisy mówią, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Wbrew pozorom nie jest to bezwzględny przymus różnicowania świadczeń.

2. Zwolnienie ZUS zależy od źródła finansowania i rodzaju finansowanej działalności. Przepis nie wymaga różnicowania świadczeń.

3. Mimo braku podstawy prawnej ZUS, w zaleceniach pokontrolnych, wydaje decyzje wymiarowe w przypadku wypłaty świadczeń po równo, ale sądy orzekają niejednolicie.

4. Jeżeli pracodawca nie chce mieć problemów z ZUS, powinien różnicować świadczenia.

Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń z ZFŚS pracodawca pracodawca brak obowiązku odprowadzania składek ZUS od świadczeń ZFŚS ryzyko naliczenia składek ZUS wypłata świadczeń z ZFŚS czy pracodawca różnicuje świadczenia według kryteriów socjalnych? tak nie

Krok: wypłata świadczeń z ZFŚS

Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.z.f.ś.s. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczony jest na:

1) finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu,

2) dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych,

3) tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

W większości przypadków środki ZFŚS są przeznaczane na działalność socjalną.

Krok: czy pracodawca różnicuje świadczenia według kryteriów socjalnych?

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od kryteriów socjalnych, czyli:

1) sytuacji życiowej,

2) sytuacji rodzinnej,

3) sytuacji materialnej

- osoby uprawnionej.