Kidyba Andrzej, Odpowiedzialność karna członków zarządu w grupach spółek (prawo holdingowe)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 13 października 2022 r.
Autorzy:

Odpowiedzialność karna członków zarządu w grupach spółek (prawo holdingowe)

Odpowiedzialność karna członków zarządu w grupach spółek (prawo holdingowe)

Odpowiedzialność karna członków zarządu w grupach spółek (prawo holdingowe)

Odpowiedzialność karna członków zarządu w grupach spółek (prawo holdingowe) grupa spółek spółka rada nadzorcza zarząd członek zarządu grupa spółek spółka rada nadzorcza zarząd członek zarządu możliwe scenariusze weryfikacja, czy w spółce funkcjonuje rada nadzorcza czy rada nadzorcza powołała doradcę rady nadzorczej? czy zarząd zataja dane wpływające w istotny sposób na treść przekazywanych informacji lub dokumentów? czy zarząd zapewnia doradcy rady nadzorczej dostęp do dokumentów? czy zarząd udziela doradcy rady nadzorczej żądanych informacji? czy zarząd przekazuje informacje niezgodne ze stanem faktycznym? możliwość wymierzenia kary czy członek zarządu działa nieumyślnie? brak odpowiedzialności karnej możliwość wymierzenia kary bez jej złagodzenia tak nie tak nie funkcjonuje rada nadzorcza nie funkcjonuje rada nadzorcza tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: weryfikacja, czy w spółce funkcjonuje rada nadzorcza

Omawiane przestępstwo dotyczy obowiązków zarządu względem doradcy rady nadzorczej. Członkowie zarządu nie mogą go zatem popełnić, gdy w spółce nie funkcjonuje rada nadzorcza oraz gdy co prawda organ nadzoru funkcjonuje w danej spółce ale nie powołano doradcy rady nadzorczej. Podstawę prawną obowiązków względem doradcy rady nadzorczej stanowią przepisy: art. 2192 § 3 k.s.h. (dot. spółki z o.o.), art. 30071a § 3 k.s.h. (dot. prostej spółki akcyjnej) albo art. 3821 § 3 k.s.h. (dot. spółki akcyjnej). Zgodnie z tymi przepisami, Zarząd zapewnia doradcy rady nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji.

Krok: czy rada nadzorcza powołała doradcę rady nadzorczej?

Ze względu na przesłanki popełnienia przestępstwa, nie może zostać ono popełnione, gdy w spółce nie powołano doradcy rady nadzorczej. Przepis penalizuje bowiem niewykonanie obowiązków przekazania informacji i dokumentów doradcy rady nadzorczej.