Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Odpoczynek tygodniowy

Odpoczynek tygodniowy

Odpoczynek tygodniowy

Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. W przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny

Krok: Planowanie czasu pracy

Planując czas pracy pracowników pracodawca nie może zapomnieć o zapewnieniu pracownikom minimalnych okresów odpoczynków tygodniowych.

Krok: Czy pracodawca zapewni pracownikowi odpoczynek?

Okresem, w jakim należy udzielać pracownikowi co najmniej 35-godzinnego (a w szczególnych okolicznościach 24-godzinnego) odpoczynku jest tzw. tydzień pracowniczy. Jeżeli zatem pracodawca poleca pracownikowi zatrudnionemu od poniedziałku do piątku pracę również w wolną dla niego sobotę i niedzielę pamiętać musi, że oprócz rekompensaty pracy w tych dniach, zapewnić powinien pracownikowi również odpowiedni odpoczynek tygodniowy.

Przepisy nie zakazują udzielenia pracownikowi dnia wolnego z tytułu np. przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy czy pracy w niedzielę i święto jednocześnie z wyznaczeniem na dni wolne odpoczynku tygodniowego.

Przykład

Pracownik, który świadczył pracę w niedzielę w takich okolicznościach, że nie mógł wykorzystać przysługującego mu nieprzerwanego 35-godzinnego odpoczynku dobowego, może odpoczynek ten odebrać w ramach swojego jeszcze niezakończonego tygodnia pracy jednocześnie z odbiorem dnia wolnego z tytułu pracy w niedzielę. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracodawca zrekompensuje pracownikowi dodatkową pracę w niedzielę i jednocześnie zapewni mu odpoczynek tygodniowy. Pamiętać jednak musi, aby dzień wolny zahaczał o co najmniej 11-godzinny odpoczynek dobowy, tak aby łącznie pracownik wykorzystał 35 godzin wolnego.

Odpoczynek tygodniowy powinien ponadto przypadać w niedzielę, która zgodnie z definicją kodeksową obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, chyba że u pracodawcy została ustalona inna godzina. W przypadkach dozwolonej pracy w niedzielę tygodniowy odpoczynek może jednak przypadać także w innym dniu niż niedziela.