Sokołowska Anna, Odpoczynek tygodniowy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Odpoczynek tygodniowy

Odpoczynek tygodniowy

Odpoczynek tygodniowy

Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. W przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny

Odpoczynek tygodniowy pracownik pracownik Niewykorzystanie odpoczynku Pozew do sądu Skarga do PIP Jakie decyzje może podjąć pracownik pracodawca pracodawca Brak dopuszczalności równoważenia niezapewnionego odpoczynku tygodniowego Planowanie czasu pracy 24-godzinny odpoczynek Czy pracodawca zapewni pracownikowi odpoczynek? 35-godzinny odpoczynek Zapewnienie odpoczynku Nie zapewnienie odpoczynku Tak Nie

Krok: Planowanie czasu pracy

Planując czas pracy pracowników pracodawca nie może zapomnieć o zapewnieniu pracownikom minimalnych okresów odpoczynków tygodniowych.

Krok: Czy pracodawca zapewni pracownikowi odpoczynek?

Okresem, w jakim należy udzielać pracownikowi co najmniej 35-godzinnego (a w szczególnych okolicznościach 24-godzinnego) odpoczynku jest tzw. tydzień pracowniczy. Jeżeli zatem pracodawca poleca pracownikowi zatrudnionemu od poniedziałku do piątku pracę również w wolną dla niego sobotę i niedzielę pamiętać musi, że oprócz rekompensaty pracy w tych dniach, zapewnić powinien pracownikowi również odpowiedni odpoczynek tygodniowy.

Przepisy nie zakazują udzielenia pracownikowi dnia wolnego z tytułu np. przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy czy pracy w niedzielę i święto jednocześnie z wyznaczeniem na dni wolne odpoczynku tygodniowego.

Przykład

Pracownik, który świadczył pracę w niedzielę w takich okolicznościach, że nie mógł wykorzystać przysługującego mu nieprzerwanego 35-godzinnego odpoczynku dobowego, może odpoczynek ten odebrać w ramach swojego jeszcze niezakończonego tygodnia pracy jednocześnie z odbiorem dnia wolnego z tytułu pracy w niedzielę. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracodawca zrekompensuje pracownikowi dodatkową pracę w niedzielę i jednocześnie zapewni mu odpoczynek tygodniowy. Pamiętać jednak musi, aby dzień wolny zahaczał o co najmniej 11-godzinny odpoczynek dobowy, tak aby łącznie pracownik wykorzystał 35 godzin wolnego.

Odpoczynek tygodniowy powinien ponadto przypadać w niedzielę, która zgodnie z definicją kodeksową obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, chyba że u pracodawcy została ustalona inna godzina. W przypadkach dozwolonej pracy w niedzielę tygodniowy odpoczynek może jednak przypadać także w innym dniu niż niedziela.