Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2015 r.
Autor:

Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego przez prokuratora

Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego przez prokuratora

Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego przez prokuratora

Organ postępowania przygotowawczego, który otrzymał doniesienie o przestępstwie, jest obowiązany odmówić jego wszczęcia, gdy brak jest podstaw do przyjęcia, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa (art. 305 § 1 k.p.k.).

Krok: otrzymanie zawiadomienia o przestępstwie

Organ, który otrzymał doniesienie o przestępstwie, jest obowiązany zapoznać się z nim.

Krok: czy są podstawy do przyjęcia, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa?

W zależności od tego, czy dane zawarte w zawiadomieniu uzasadniają popełnienie przestępstwa, czy nie dają podstawy do takiej konstatacji, Policja powinna wszcząć dochodzenie bądź odmówić jego wszczęcia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację