Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 kwietnia 2016 r.
Autor:

Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego przez Policję

Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego przez Policję

Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego przez Policję

Organ postępowania przygotowawczego, który otrzymał zawiadomienie o przestępstwie, jest obowiązany odmówić wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, gdy brak jest podstaw do przyjęcia, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa (art. 305 § 1 k.p.k.).

Krok: otrzymanie zawiadomienia o przestępstwie

Organ, który otrzymał zawiadomienie o przestępstwie, jest obowiązany zapoznać się z nim.

Krok: czy są podstawy do przyjęcia, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa?

W zależności od tego, czy dane zawarte w zawiadomieniu uzasadniają popełnienie przestępstwa, czy nie dają podstawy do takiej konstatacji, Policja powinna wszcząć dochodzenie bądź odmówić jego wszczęcia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację