Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Oddłużenie upadłego

Oddłużenie upadłego

Oddłużenie upadłego

Krok: podstawy oddłużenia upadłego

Przepis art. 369 ust. 1 p.u. określa podstawy dopuszczalności umorzenia całości lub części zobowiązań upadłego. Ustawodawca przyjmuje, że w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego upadły będący osobą fizyczną może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym.

Wśród podstaw podmiotowych ustawodawca przyjmuje, że prawo do oddłużenia przysługuje osobie fizycznej.

Krok: złożenie wniosku o umorzenie całości lub części zobowiązań

Ustawodawca przyjmuje, że upadły będący osobą fizyczną może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym.

Upadły występuje z wnioskiem opartym na przepisie art. 369 ust. 1 p.u. do sądu upadłościowego.

Wniosek ten składa w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację