Musiał Krzysztof J., Oddelegowanie pracowników

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy:

Oddelegowanie pracowników

Oddelegowanie pracowników

Oddelegowanie pracowników

Z oddelegowaniem cały czas istnieje jeden podstawowy problem, czyli brak regulacji, a właściwie istnienie wyłącznie regulacji podatkowo-ubezpieczeniowych. W efekcie szalenie trudno odróżnić delegację od oddelegowania - konsekwencje podatkowo-ubezpieczeniowe są niestety różne.

Oddelegowanie pracowników płatnik płatnik oddelegowanie zwolnienia dotyczące delegacji (!) zwolnienia  dotyczące  oddelegowania rozliczenie delegacji wyjazd służbowy (!) czas trwania rozliczenie oddelegowania bezwzględna delegacja bezpieczna delegacja ryzykowna delegacja/bezpieczne oddelegowanie do 31 dni do 3 miesięcy do 183 dni do 24 miesięcy powyżej 24 miesięcy dla odważnych dla ceniących bezpieczeństwo

Krok: wyjazd służbowy

Wyjazdy pracownicze mogą mieć różnorodny charakter. Do najczęściej spotykanych należą:

1) delegacja (podróż służbowa),

2) oddelegowanie,

3) wyjazdy szkoleniowe (w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych),

4) wyjazdy w ramach obowiązków pracowniczych (np. podróż konduktora PKP).

Krok: (!) czas trwania

W niniejszej procedurze skupiono się na dwóch rodzajach podróży służbowych - delegacji i oddelegowaniu. Mimo braku regulacji prawnej, najczęściej wyjazdy te przeciwstawia się sobie, stosując kryterium czasu trwania podróży - problem jednak w tym, że nie znajduje to uzasadnienia prawnego.

Moim zdaniem:

Delegacja to czasowe wykonywanie zadań służbowych poza miejscem pracy. Jest ona odbywana na polecenie pracodawcy, a pracownik, co do zasady, nie może odmówić wyjazdu (poza szczególnymi przypadkami - np. ciąża). Podstawą wyjazdu jest polecenie wyjazdu służbowego (może być ono udzielone w dowolnej formie).

Oddelegowanie to czasowa zmiana miejsca pracy. Wymaga aneksu do umowy o pracę lub wypowiedzenia zmieniającego, co w praktyce oznacza konieczność uzyskania zgody pracownika.

Kryterium czasowe jest najprostsze do zastosowania w celu rozróżnienia obu wyjazdów, ale niestety brakuje przepisu, który by uprawniał do jego stosowania.

Uwaga! Ryzyko: Granica między delegacją i oddelegowaniem nie została wyraźnie określona w przepisach, co prowadzi do częstych sporów z organami podatkowymi.

W przypadku kierowców podróżą służbową są wyłącznie przejazdy krajowe. W przypadku transportu międzynarodowego kierowcy nie są w podróży służbowej. Uznaje się, że są oni oddelegowani