Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Oddalenie powództwa jako oczywiście bezzasadnego

Oddalenie powództwa jako oczywiście bezzasadnego

Oddalenie powództwa jako oczywiście bezzasadnego

Krok: złożenie pozwu

Pozew jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie procesowe.

Na ten temat patrz przebieg procedury oraz komentarze zamieszczone w schemacie:

Złożenie pozwu.

Krok: badanie, czy pozew nie podlega odrzuceniu

Patrz przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schematach:

Badanie dopuszczalności drogi sądowej na zarzut strony,

Badanie dopuszczalności drogi sądowej z urzędu,

Badanie powagi rzeczy osądzonej lub zawisłości sporu na zarzut,

Badanie powagi rzeczy osądzonej lub zawisłości sporu z urzędu,

Badanie na zarzut zdolności sądowej, zdolności procesowej i składu organu reprezentującego,

Badanie z urzędu zdolności sądowej, zdolności procesowej i składu organu reprezentującego,

Badanie jurysdykcji sądu na zarzut strony,

Badanie jurysdykcji sądu z urzędu,

Badanie immunitetu sądowego z urzędu,

Badanie immunitetu sądowego na zarzut oraz

Badanie zapisu na sąd polubowny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?