Łyjak Grzegorz, Ochronniki słuchu, zasady doboru i ich stosowania

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Ochronniki słuchu, zasady doboru i ich stosowania

Ochronniki słuchu, zasady doboru i ich stosowania

Ochronniki słuchu, zasady doboru i ich stosowania

Stosowanie ochronników słuchu jest jednym ze sposobów ochrony narządu słuchu przed skutkami oddziaływania hałasu. Hałas jest czynnikiem szkodliwym, który może uszkadzać słuch lub doprowadzić do jego utraty. Stwierdzono również, że pod jego wpływem następuje skurcz drobnych naczyń tętniczych, występują zmiany w funkcjonowaniu układu nerwowego i pokarmowego, zakłócenia wzroku (np. upośledzenie rozróżniania barw i ograniczenie pola widzenia), obniża się precyzja ruchów, a także zmniejsza wydolność psychiczna i fizyczna.

Ochronniki słuchu, zasady doboru i ich stosowania pracodawca pracodawca określenie wartości tłumienia określenie warunków dodatkowych wybór ochroników słuchu dostarczenie ochronników słuchu pracownikowi hałas na stanowisku pracy czy można skutecznie ograniczyć hałas metodami techniczno-organizacyjnymi? działania techniczno-organizacyjne zapewnienie ochronników słuchu (!) dobór  ochronników słuchu tak nie

Krok: hałas na stanowisku pracy

Hałas jest to każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy. Obecnie hałas jest jednym najczęściej występujących czynnikiów szkodliwych w środowisku pracy. Występowanie hałasu na stanowisku pracy wiąże się z szeregiem działań mających na celu jego wyeliminowanie lub ograniczenie.

Krok: czy można skutecznie ograniczyć hałas metodami techniczno-organizacyjnymi?