Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

Krok: umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oznacza odebranie dziecka spod pieczy jego rodziców albo opiekunów. Podstawową przesłanką umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej jest jego dobro.

Patrz także:

Postępowanie o umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej bez uprzedniego orzeczenia sądu opiekuńczego

oraz

Postępowanie o umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej bez orzeczenia sądu z uwagi na przemoc w rodzinie.

Krok: ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

Obowiązkiem sądu opiekuńczego, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej (rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej), jest dokonywać oceny sytuacji dziecka.

Dobro dziecka jest nadrzędnym celem w postępowaniu opiekuńczym. Dokonanie oceny sytuacji dziecka ma pozwolić na stwierdzenie, czy uległa ona zmianie i czy należy podjąć kolejne czynności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację