Obowiązki strony, która złożyła wniosek o wezwanie świadka - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Obowiązki strony, która złożyła wniosek o wezwanie świadka

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Obowiązki strony, która złożyła wniosek o wezwanie świadka

Obowiązki strony, która złożyła wniosek o wezwanie świadka

Obowiązki strony, która złożyła wniosek o wezwanie świadka

Krok: zgłoszenie wniosku dowodowego o przesłuchanie świadka, biegłego lub innej osoby

Zob. przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schematach:

Złożenie wniosku dowodowego;

Przeprowadzanie dowodu z zeznań świadków;

Przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego.

Krok: jeżeli spełnia wymagania formalne i nie podlega pominięciu

Zob. przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schematach:

Złożenie wniosku dowodowego;

Możliwość pominięcia dowodu.

Obowiązki strony, która złożyła wniosek o wezwanie świadka sąd przewodniczący sąd przewodniczący otrzymanie wniosku jeżeli spełnia wymagania formalne i nie podlega pominięciu dopuszczenie dowodu strona strona zgłoszenie wniosku dowodowego o przesłuchanie świadka, biegłego lub innej osoby dołożenie należytej staranności, aby osoba wezwana stawiła się otrzymanie informacji