Ziółkowski Paweł, Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentowania działalności socjalnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 28 sierpnia 2013 r.
Autorzy:

Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentowania działalności socjalnej

Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentowania działalności socjalnej

Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentowania działalności socjalnej

Aby nie ryzykować naliczenia przez ZUS składek, pracodawca powinien różnicować świadczenia z ZFŚS. A żeby móc różnicować, musi najpierw ustalić sytuację socjalną osoby uprawnionej. I tu pojawia się problem jak to zrobić?

Pracodawco pamiętaj!

1. Sytuacji socjalnej osób uprawnionych, a w szczególności ich sytuacji materialnej, nie da się ściśle ustalić.

2. Najprostszym sposobem udokumentowania sytuacji socjalnej, jest oświadczenie osoby uprawnionej.

3. Żądanie okazania formularzy PIT może być odebrane jako nadmierna ingerencja w prywatność osoby uprawnionej.

pracodawca pracodawca ustalenie sytuacji socjalnej wypłata świadczeń nabycie prawa do świadczeń przez pracownika jakich dokumentów może żądać pracodawca do udokumentowania sytuacji socjalnej oświadczenia zaświadczenia formularze PIT

Krok: nabycie prawa do świadczeń przez pracownika

Regulamin ZFŚS określa wymogi formalne nabycia prawa do danego świadczenia - np. wzięcie dwutygodniowego urlopu, złożenie wniosku formalnego, przedstawienie dowodów poniesienia kosztów itd.

Krok: jakich dokumentów może żądać pracodawca do udokumentowania sytuacji socjalnej

Regulamin określa także sposób udokumentowania sytuacji socjalnej - ustawodawca nie narzuca żadnych rozwiązań w tym zakresie.

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od kryteriów socjalnych, czyli:

1) sytuacji życiowej,

2) sytuacji rodzinnej,

3) sytuacji materialnej

- osoby uprawnionej.