Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentowania działalności socjalnej - OpenLEX

Ziółkowski Paweł, Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentowania działalności socjalnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 28 sierpnia 2013 r.
Autorzy:

Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentowania działalności socjalnej

Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentowania działalności socjalnej

Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentowania działalności socjalnej

Aby nie ryzykować naliczenia przez ZUS składek, pracodawca powinien różnicować świadczenia z ZFŚS. A żeby móc różnicować, musi najpierw ustalić sytuację socjalną osoby uprawnionej. I tu pojawia się problem jak to zrobić?

Pracodawco pamiętaj!

1. Sytuacji socjalnej osób uprawnionych, a w szczególności ich sytuacji materialnej, nie da się ściśle ustalić.

2. Najprostszym sposobem udokumentowania sytuacji socjalnej, jest oświadczenie osoby uprawnionej.

3. Żądanie okazania formularzy PIT może być odebrane jako nadmierna ingerencja w prywatność osoby uprawnionej.

Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentowania działalności socjalnej pracodawca pracodawca ustalenie sytuacji socjalnej wypłata świadczeń nabycie prawa do świadczeń przez pracownika jakich dokumentów może żądać pracodawca do udokumentowania sytuacji socjalnej oświadczenia zaświadczenia formularze PIT

Krok: nabycie prawa do świadczeń przez pracownika

Regulamin ZFŚS określa wymogi formalne nabycia prawa do danego świadczenia - np. wzięcie dwutygodniowego urlopu, złożenie wniosku formalnego, przedstawienie dowodów poniesienia kosztów itd.

Krok: jakich dokumentów może żądać pracodawca do udokumentowania sytuacji socjalnej

Regulamin określa także sposób udokumentowania sytuacji socjalnej - ustawodawca nie narzuca żadnych rozwiązań w tym zakresie.

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od kryteriów socjalnych, czyli:

1) sytuacji życiowej,

2) sytuacji rodzinnej,

3) sytuacji materialnej

- osoby uprawnionej.