Obowiązek złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej - pracownik samorządowy - OpenLEX

Jabłoński Andrzej, Obowiązek złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej - pracownik samorządowy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.
Autorzy:

Obowiązek złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej - pracownik samorządowy

Obowiązek złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej - pracownik samorządowy

Obowiązek złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej - pracownik samorządowy

Obowiązek złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej - pracownik samorządowy jednostka samorządowa kierownik jednostki dział kadr jednostka samorządowa kierownik jednostki dział kadr nałożenie kary porządkowej analiza oświadczenia czy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa? złożenie zawiadomienia otrzymanie oświadczenia czy oświadczenie zostało złożone w terminie? zarchiwizowanie oświadczenia pracownik pracownik podjęcie działalności gospodarczej lub zmiana jej charakteru bieg terminu na złożenie oświadczenia złożenie oświadczenia tak nie dni nie tak

Krok: podjęcie działalności gospodarczej lub zmiana jej charakteru

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Obowiązek ten dotyczy również doradców i asystentów, nie obejmuje zaś pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Jeżeli pracownik samorządowy nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma obowiązku składania oświadczenia.

Zgodnie z art. 3 u.p.p. działalnością gospodarczą jest jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Krok: bieg terminu na złożenie oświadczenia

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej należy złożyć w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru. Termin 30-dniowy należy liczyć zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.