Obowiązek utworzenia oddzielnych szatni i umywalni dla kobiet i mężczyzn - OpenLEX

Łyjak Grzegorz, Obowiązek utworzenia oddzielnych szatni i umywalni dla kobiet i mężczyzn

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Obowiązek utworzenia oddzielnych szatni i umywalni dla kobiet i mężczyzn

Obowiązek utworzenia oddzielnych szatni i umywalni dla kobiet i mężczyzn

Obowiązek utworzenia oddzielnych szatni i umywalni dla kobiet i mężczyzna

Przepisy nakładają na niektórych pracodawców obowiązek stworzenia w zakładzie pracy szatni i umywalni. Z zasady szatnie i umywalnie powinny być urządzone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Przepisy przewidują jednak pewne wyjątki, których zastosowanie jest uzależnione od rodzaju pomieszczenia higienicznosanitarnego.

Obowiązek utworzenia oddzielnych szatni i umywalni dla kobiet i mężczyzn pracodawca pracodawca podstawowe przepustowe forma wieszakowa umywalnie utworzenie pomieszczeń higienicznosanitarnych rodzaje pomieszczeń rodzaje szatni odzieży własnej odzieży roboczej i ochronnej

Krok: utworzenie pomieszczeń higienicznosanitarnych

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne, których rodzaj, liczba i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych określa załącznik nr 3 do r.b.h.p.

Ważne!

W sytuacji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 właściwe urządzenie pomieszczeń higienicznosanitarnych ma kluczowe znaczenie dla walki z koronawirusem SARS-CoV-2.

Krok: rodzaje pomieszczeń

Do pomieszczeń higienicznosanitarnych zalicza się m.in. szatnie i umywalnie.