Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 listopada 2019 r.
Autorzy:

Obowiązek umieszczenia wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze

Obowiązek umieszczenia wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze

Obowiązek umieszczenia wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze

Procedura pozwala ustalić, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1.11.2019 r. istnieje obowiązek umieszczenia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”.

Krok: wystawiona ma zostać faktura

Od 1.11.2019 r. w niektórych przypadkach konieczne jest dokonywanie zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (więcej na ten temat zob. procedurę: Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności). Wprowadzeniu tego obowiązku towarzyszyło wprowadzenie obowiązku oznaczania niektórych faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”.

Krok: czy faktura dokumentuje sprzedaż na rzecz podatnika?

Obowiązek oznaczania faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” istnieje wyłącznie w przypadku faktur obejmujących sprzedaż na rzecz podatników, czyli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu VAT (zob. art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm. – dalej u.p.t.u.). Na fakturach wystawianych podmiotom niebędącym podatnikami (w szczególności osobom prywatnym) nie należy umieszczać wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację