Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 listopada 2019 r.
Autorzy:

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Procedura pozwala ustalić, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1.11.2019 r. istnieje obowiązek dokonania zapłaty za nabyte towary lub usługi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Krok: dokonana ma zostać zapłata za nabyte lub mające zostać nabyte towary lub usługi

Z początkiem lipca 2018 r. do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) – dalej u.p.t.u., zostały dodane przepisy określające stosowanie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment). Do końca października 2019 r. korzystanie przez podatników z tego mechanizmu było zawsze dobrowolne. Zmieniło się to z dniem 1.11.2019 r., od kiedy to w niektórych przypadkach stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest obowiązkowe. Jest tak, jeżeli łącznie spełnionych jest pięć warunków

Krok: czy podatnik otrzymał fakturę z wykazaną kwotą VAT albo przekazuje zawierającą kwotę VAT całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi?

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności może istnieć wyłącznie w przypadkach, gdy stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest w ogóle możliwe. Z art. 108a ust. 1 u.p.t.u. wynika zaś, że zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonać mogą podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą VAT. Powoduje to, że wyłącznie podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą VAT, mogą być obowiązani do stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Wyjątek od tej zasady dotyczy przypadków dokonywania w całości lub części zapłaty (np. wpłaty zaliczki) przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi. Ponieważ dotyczący takich płatności art. 108a ust. 1c u.p.t.u. przewiduje odpowiednie stosowanie m.in. art. 108a ust. 1a u.p.t.u., konieczne może być dokonywanie takich płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Należy przy tym dodać, że podatnikami VAT są wszystkie podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu VAT (zob. art. 15 ust. 1 u.p.t.u.), a więc nie tylko podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, ale również podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni oraz podatnicy niezarejestrowani. Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności obciążać zatem może wszystkich tych podatników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację