Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

Procedura pozwala ustalić, czy dany podmiot ma obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy dany podmiot obowiązany do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

W określonych przepisami przypadkach istnieje obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy. Obowiązek ten ciążyć może na trzech kategoriach podmiotów.

Krok: czy podmiot powiązany dokonuje transakcji kontrolowanych?

Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych ciążyć może przede wszystkim na podmiotach powiązanych, dokonujących określonych przepisami transakcji kontrolowanych (zob. art. 11k ust. 1 i 2 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., oraz art. 23w ust. 1 i 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Odnośnie do pojęcia podmiotów powiązanych (zob. procedura Podmiot powiązany – pojęcie).

Przez transakcję kontrolowaną rozumie się identyfikowane, na podstawie rzeczywistych zachowań stron, działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań (zob. art. 11a ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. oraz art. 23m ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.).