Krywan Tomasz, Obowiązek przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Obowiązek przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego

Obowiązek przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego

Obowiązek przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego

Procedura pozwala ustalić, czy dla danego pojazdu konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego.

Obowiązek przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego podatnik podatnik dla posiadanego pojazdu podatnik nie musi przeprowadzać dodatkowego badania technicznego (!) dla posiadanego  pojazdu podatnik  musi przeprowadzić  dodatkowe badanie  techniczne podatnik chce ustalić, czy dla posiadanego pojazdu musi przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne czy pojazd jest pojazdem samochodowym, innym niż samochód osobowy, mającym jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanym na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van? czy pojazd jest pojazdem samochodowym, innym niż samochód osobowy, mającym jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków? czy pojazd jest pojazdem samochodowym, innym niż samochód osobowy, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu? tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik chce ustalić, czy dla posiadanego pojazdu musi przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne

Do samochodów uprawniających do pełnych odliczeń zalicza się m.in. pojazdy samochodowe uważane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na swoje cechy konstrukcyjne - zob. również procedura Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Spełnienie wymagań dla niektórych z tych pojazdów stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań (zob. art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.).

Krok: czy pojazd jest pojazdem samochodowym, innym niż samochód osobowy, mającym jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanym na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van?

Przepisy określają trzy kategorie pojazdów samochodowych, w których przypadku konieczne jest przeprowadzanie dodatkowego badania technicznego.

Pierwszą z tych grup stanowią pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.