Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Obowiązek posiadania rachunku, do którego prowadzony jest rachunek VAT

Obowiązek posiadania rachunku, do którego prowadzony jest rachunek VAT

Obowiązek posiadania rachunku, do którego prowadzony jest rachunek VAT

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik ma obowiązek posiadać rachunek, do którego prowadzony jest rachunek VAT.

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik ma obowiązek posiadać rachunek, do którego prowadzony jest rachunek VAT

Z dniem 1.11.2019 r. weszły w życie przepisy określające obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności – zob. art. 108a ust. 1a–1e ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u.; zob. również procedura Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Towarzyszyło temu, między innymi, dodanie przepisu nakazującego niektórym podatnikom posiadanie rachunku (rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej), do którego prowadzony jest rachunek VAT (czyli rachunek, na który wpływa VAT płacony z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności).

Krok: czy podatnik dokonuje dostaw towarów lub świadczy usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do u.p.t.u.?

Rachunek, do którego prowadzony jest rachunek VAT, obowiązane są posiadać dwie grupy podatników. Pierwszą z tych grup stanowią podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (bez względu na wartość tych czynności).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?