Obowiązek podatkowy w VAT w robotach budowlanych - OpenLEX

Balicka Patrycja, Obowiązek podatkowy w VAT w robotach budowlanych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autorzy:

Obowiązek podatkowy w VAT w robotach budowlanych

Obowiązek podatkowy w VAT w robotach budowlanych

Obowiązek podatkowy w VAT w robotach budowlanych

Procedura przedstawia moment powstania obowiązku podatkowego przy robotach budowlanych.

Obowiązek podatkowy w VAT w robotach budowlanych podatnik podatnik świadczenie usług budowlanych, budowlano-montażowych szczególny moment powstania obowiązku podatkowego

Krok: świadczenie usług budowlanych, budowlano-montażowych

W przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, podatnika obowiązuje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.

Krok: szczególny moment powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z wystawienia faktury. Faktura dla tych usług powinna być wystawiona w terminie 30 dni, licząc od dnia ich wykonania. Momentem wykonania tych usług będzie dzień podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych. Jednakże umowy mogą inaczej określać moment uznania usług lub też ich części za wykonane.

Jeśli faktura zostanie wystawiona w ciągu 30 dni od daty wykonania usług, obowiązek podatkowy powstanie w dacie wystawienia faktury. Jeśli nie - powstanie 30 dnia od chwili ich wykonania.

Kwestia stawki podatkowej dla robót budowlanych - zob. procedura Stawka VAT w robotach budowlanych.