Krywan Tomasz, Obowiązek korekty odliczonego podatku ze względu na nieuregulowanie należności

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 października 2021 r.
Autorzy:

Obowiązek korekty odliczonego podatku ze względu na nieuregulowanie należności

Obowiązek korekty odliczonego podatku ze względu na nieuregulowanie należności

Obowiązek korekty odliczonego podatku ze względu na nieuregulowanie należności

Procedura pozwala ustalić, czy istnieje obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku ze względu na nieuregulowanie należności.

Obowiązek korekty odliczonego podatku ze względu na nieuregulowanie należności podatnik podatnik istnieje obowiązek skorygowania odliczonego podatek czy na fakturze został wykazany VAT? czy faktura dokumentuje dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju? nie istnieje obowiązek skorygowania odliczonego podatku podatnik nie uregulował należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług czy podatnik odliczył VAT z tej faktury? (!) czy upłynął ostatni  dzień miesiąca, w którym  upłynął 90. dzień,  licząc od dnia upływu  terminu płatności  faktury? (!) czy przed upływem  90. dnia, licząc od dnia  upływu terminu płatności  faktury, podatnik został  zwolniony z długu? tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: podatnik nie uregulował należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług

Dłużnicy, którzy odliczyli VAT z nieuregulowanych faktur, mogą być obowiązani do korekty odliczonych kwot VAT. Obowiązek ten wynika z art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.

Krok: czy faktura dokumentuje dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju?

Obowiązek korekty odliczonego podatku ze względu na nieuregulowanie należności istnieć może tylko w przypadkach, gdy faktury, z których wynikają te należności, dokumentują dostawy towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju. W innych przypadkach obowiązek ten nie może wystąpić. Dotyczy to w szczególności przypadków nieuregulowania należności wynikających z faktur dokumentujących dostawy stanowiące dla polskich podatników wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (w uproszczeniu – w przypadku nieopłacania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów). Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 maja 2013 r., ILPP4/443-103/13-2/EWW, czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lutego 2014 r., IBPP2/443-1029/13/WN. Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji, „w sytuacji, gdy w art. 89b u.p.t.u. prawodawca odnosi się do dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, tym samym odnosi się do czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. Z powyższego wynika, iż art. 89b u.p.t.u. nie ma zastosowania w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. W związku z powyższym, Spółka w przypadku braku zapłaty za nabyte wewnątrzwspólnotowe towary od podmiotu niemieckiego w ciągu 150 dni [obecnie 90 dni – przyp. aut.], licząc od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, nie będzie musiała korygować podatku odliczonego z tytułu dokonania takiej transakcji na podstawie art. 89b u.p.t.u.”