Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.
Autorzy:

Obniżenie sumy komandytowej

Obniżenie sumy komandytowej

Obniżenie sumy komandytowej

Procedura wskazuje na możliwość obniżenia sumy komandytowej.

Krok: zaistnienie warunków do obniżenia sumy komandytowej

Obniżenie sumy komandytowej w stosunku do komandytariusza będzie miało wpływ na zakres jego odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Zmiana ta wywoła, co oczywiste, skutek jedynie na przyszłość.

O zmianie wysokości sumy komandytowej decydują wspólnicy. Dopuszczalność modyfikacji wysokości sumy komandytowej w przyszłości mogą oni przewidzieć już w pierwotnej umowie spółki, wskazując na warunki dla jej dokonania. Jeżeli natomiast brak takiego postanowienia, to zmiana wysokości sumy komandytowej wymaga podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki.

Możliwe jest wyróżnienie dwóch trybów jej obniżenia:

a) poprzez zmianę umowy spółki;

b) bądź bez konieczności zmiany umowy spółki, o ile możliwość zmiany wysokości sumy komandytowej została w umowie przewidziana.

Krok: obniżenie sumy komandytowej bez zmiany umowy spółki

Umowa spółki komandytowej może dopuszczać możliwość zmiany jej wysokości.

W tym przypadku zmiana sumy komandytowej nie będzie dla swej skuteczności wymagać zachowania formy aktu notarialnego.

Możliwość obniżenia sumy komandytowej bez zmiany umowy spółki może realizować się zwłaszcza przez:

– dopuszczenie modyfikacji jej wysokości w następstwie podjęcia uchwały;

– zamieszczenie w umowie spółki bezwarunkowej klauzuli odnoszącej się do takiej zmiany (poprzez ustalenie w umowie daty obniżenia i jego kwoty).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?