Tomczyk Aleksandra, Obliczanie okresów delegowania dla celów ustalenia właściwych minimalnych warunków zatrudnienia

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Autor:

Obliczanie okresów delegowania dla celów ustalenia właściwych minimalnych warunków zatrudnienia

Obliczanie okresów delegowania dla celów ustalenia właściwych minimalnych warunków zatrudnienia

Obliczanie okresów delegowania dla celów ustalenia właściwych minimalnych warunków zatrudnienia

Zgodnie z art. 3 ust. 1a dyrektywy 96/71, jeżeli czas trwania delegowania przekracza 12 miesięcy lub 18 miesięcy po złożeniu przez pracodawcę delegującego umotywowanego powiadomienia w kraju przyjmującym, przedsiębiorca delegujący musi zagwarantować swoim pracownikom wszystkie warunki zatrudnienia obowiązujące w kraju przyjmującym, z wyjątkiem warunków dotyczących dodatkowych świadczeń emerytalnych lub rozwiązania umowy.

Obliczanie okresów delegowania dla celów ustalenia właściwych minimalnych warunków zatrudnienia Pracodawca Pracodawca Liczenie okresów w przypadku delegowania trwającego w dniu 30 lipca 2020 r. Zsumowanie okresu delegowania Jak liczyć okres delegowania Analiza minimalnych warunki zatrudnienia w państwie przyjmującym Przekroczenie limitów 12 i 18 miesięcy Liczenie okresów delegowania - zastępstwo Liczenie okresów delegowania – rodzaj usługi Liczenie okresów delegowania – różnice w poszczególnych państwach Zastępstwo Rodzaj usługi Różnice państw Trwające delegowanie

Krok: Analiza minimalnych warunki zatrudnienia w państwie przyjmującym

Przedsiębiorca delegujący swoich pracowników do pracy do innego kraju członkowskiego UE w ramach świadczenia usług jest zobowiązany, w okresie delegowania nieprzekraczającego 12 miesięcy (lub 18 w przypadku przedłużenia) zapewnić im takie warunki pracy i płacy, jakie obowiązują w państwie przyjmującym. Chodzi tu o wynikające z „lokalnego” prawa warunki zatrudnienia w następujących obszarach:

– maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku;

– minimalny wymiar płatnego corocznego urlopu wypoczynkowego;

– wynagrodzenie wraz ze stawką za godziny nadliczbowe;

– warunki wynajmu pracowników, w szczególności przez przedsiębiorstwa pracy tymczasowej;

– zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy;

– środki ochronne w zakresie warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych lub kobiet bezpośrednio po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży;

– równe traktowanie kobiet i mężczyzn, a także inne przepisy w zakresie niedyskryminacji;

– warunki zakwaterowania pracowników, w przypadku gdy jest ono zapewniane przez pracodawcę pracownikom znajdującym się daleko od ich normalnego miejsca pracy;

– stawki dodatków lub zwrot wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania dla pracowników znajdujących się daleko od domu z powodów zawodowych (dotyczy tylko podróży rozpoczynającej się i kończącej w państwie oddelegowania).

Patrz również: Zasady ustalania minimalnych warunków pracy w zależności od okresu delegowania pracownika na terytorium Polski (do 12 miesięcy i po upływie 12 miesięcy).

Krok: Przekroczenie limitów 12 i 18 miesięcy

W przypadku delegowania wykraczającego poza okres 12 miesięcy lub w przypadku przedłużenia powyżej 18 miesięcy, trzeba pracownikowi zapewnić, oprócz minimalnych warunków zatrudnienia w dziewięciu obszarach opisanych powyżej, wszystkie obowiązujące w kraju przyjmującym uprawnienia wynikające z tamtejszych przepisów (z wyjątkiem procedur, formalności i warunków zawierania i rozwiązywania umów o pracę, w tym klauzul o zakazie konkurencji oraz uzupełniających pracowniczych programów emerytalnych, pracowniczych planów kapitałowych). W rezultacie, odpowiednio po 12 lub 18 miesiącach pracodawca w stosunku do oddelegowanego musi przejść na „lokalne” warunki zatrudnienia, co jest jednoznaczne ze zrównaniem uprawnień pracowniczych delegowanych i pracowników z kraju przyjmującego.