Notariusze jako płatnicy podatku od spadków i darowizn - OpenLEX

Krywan Tomasz, Notariusze jako płatnicy podatku od spadków i darowizn

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Notariusze jako płatnicy podatku od spadków i darowizn

Notariusze jako płatnicy podatku od spadków i darowizn

Procedura pozwala ustalić, czy w danym przypadku notariusz jest płatnikiem podatku od spadku i darowizn.

Notariusze jako płatnicy podatku od spadków i darowizn podatnik podatnik notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn czy czynność jest dokonywana w formie aktu notarialnego? notariusz nie jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn ma miejsce czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn czy czynnością jest darowizna? czy czynnością jest umowa nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugoda w tym przedmiocie? czy czynnością jest umowa nieodpłatnego ustanowienia służebności? czy czynnością jest umowa nieodpłatnego ustanowienia użytkowania? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: ma miejsce czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn

W czterech określonych przepisami art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 z późn. zm.) - dalej u.p.s.d., przypadkach notariusze są płatnikami podatku od spadków i darowizn. W przypadkach takich osoby fizyczne będące podatnikami tego podatku nie składają zeznań SD-3 (zob. art. 17a ust. 2 u.p.s.d.).

Krok: czy czynność jest dokonywana w formie aktu notarialnego?

Notariusze mogą być płatnikami podatku od spadków i darowizn jedynie z tytułu czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego.