Bartosiewicz Adam, Odroczenie terminu płatności minimalnego podatku dochodowego od budynków w związku z pandemią koronawirusa

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r. do: 30 czerwca 2020 r.
Autorzy:

Odroczenie terminu płatności minimalnego podatku dochodowego od budynków w związku z pandemią koronawirusa

Odroczenie terminu płatności minimalnego podatku dochodowego od budynków w związku z pandemią koronawirusa

Odroczenie terminu płatności minimalnego podatku dochodowego od budynków w związku z pandemią koronawirusa

Procedura ma na celu zaprezentowanie warunków pozwalających na odroczenie terminu płatności tzw. minimalnego podatku dochodowego od budynków za marzec–maj 2020 r., w związku z przepisami wprowadzanymi w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Odroczenie terminu płatności minimalnego podatku dochodowego od budynków w związku z pandemią koronawirusa podatnik podatnik obowiązek zapłaty minimalnego podatku dochodowego podatek za III–V 2020. zapłata później negatywne konsekwencje płatność 20.07.2020 przychody <50% działalność 2020 działalność IV kw. 2019 PIT Karta ogólny termin nie tak nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: obowiązek zapłaty minimalnego podatku dochodowego

Podatnicy podatku dochodowego – zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych (prowadzący działalność gospodarczą) – jeśli są właścicielami (współwłaścicielami) określonego budynku są podatnikami tzw. minimalnego podatku dochodowego.

Jest on należny za każdy miesiąc od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:

1) stanowi własność albo współwłasność podatnika,

2) jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą,

3) został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli zaliczka na podatek u danego podatnika za dany miesiąc nie będzie wyższa od kwoty podatku minimalnego za ten miesiąc, to wówczas podatek minimalny powinien być zapłacony (bądź różnica między podatkiem minimalnym a kwotą zaliczki).

Krok: podatek za III–V 2020.

Zgodnie z nowymi szczególnymi przepisami zawartymi w pakiecie tzw. tarczy antykryzysowej podatnicy podatku minimalnego od budynków mogą uzyskać odroczenie terminu płatności tego podatku za marzec, kwiecień albo maj 2020 r. przy spełnieniu określonych warunków.