Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron na posiedzeniu przygotowawczym

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron na posiedzeniu przygotowawczym

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron na posiedzeniu przygotowawczym

Krok: wyznaczenie posiedzenia przygotowawczego

Zob. przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Wyznaczenie posiedzenia przygotowawczego

Przebieg posiedzenia przygotowawczego {procedura w opracowaniu}

Krok: czy strony stawiły się na posiedzenie przygotowawcze?

Do udziału w posiedzeniu przygotowawczym są obowiązani strony i ich pełnomocnicy. Przewodniczący może zwolnić stronę od obowiązku stawienia się na posiedzenie przygotowawcze, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że udział pełnomocnika będzie wystarczający (art. 2055 § 3 k.p.c.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?