Musiał Krzysztof J., Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 5.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 października 2020 r.
Autorzy:

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 5.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 5.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 5.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedura ma na celu wskazanie skutków podatkowych narzędzi tarczy antykryzysowej 5.0 mogących złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy.

podatnik podatnik zagrożenie stabilności finansowej podatnika zapoznanie się z treścią tarczy 5.0 (elementy niepodatkowe) zapoznanie się z treścią tarczy 5.0 (elementy podatkowe) zwolnienie ze składek ZUS – brak przychodu dodatkowe świadczenie postojowe – przychód podatkowy

Krok: zagrożenie stabilności finansowej podatnika

W związku z jesienną odsłoną pandemii koronawirusa (COVID-19) uchwalono ustawę z 17.09.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1639), która wprowadziła nowe narzędzia w ramach tarczy antykryzysowej 5.0 zawierające wiele instrumentów wspierających przedsiębiorców oraz osoby fizyczne wykonujące jeden z zawodów "turystycznych" i "estradowych".

Krok: zapoznanie się z treścią tarczy 5.0 (elementy niepodatkowe)

Nowelizacja ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842) – dalej u.k., obejmuje m.in.:

1) wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń na podstawie art. 15g i art. 15gg u.k. (dofinansowanie wynagrodzenia pracowników), tj. najpóźniej w terminie 30 dni od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;

2) możliwość zwrotu dla organizatorów turystyki zwrotu środków pieniężnych za imprezy turystyczne niezrealizowane z powodu COVID-19;

3) złagodzone warunki przepisów o świadczeniu postojowym dla agentów turystycznych oraz prowadzących działalność sezonową pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

4) dodatkowe świadczenie postojowe dla wybranych grup działalności wg PKD:

a) 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

b) 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

c) 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

d) 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

e) 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach, lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

f) 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

g) 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

5) zwolnienia z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla wybranych grup działalności wg PKD:

a) 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

b) 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

c) 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

d) 79.11.A – działalność agentów turystycznych,

e) 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

f) 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

g) 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

h) 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

i) 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach, lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

j) 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

k) 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.