Musiał Krzysztof J., Narzędzia podatkowe i kadrowe tarczy antykryzysowej 8.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 28 lutego 2021 r.
Autorzy:

Narzędzia podatkowe i kadrowe tarczy antykryzysowej 8.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe i kadrowe tarczy antykryzysowej 8.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe i kadrowe tarczy antykryzysowej 8.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedura ma na celu wskazanie skutków podatkowych i kadrowych narzędzi tarczy antykryzysowej 8.0, aktualizujące narzędzia tarczy 7.0, które mogą złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy.

Narzędzia podatkowe i kadrowe tarczy antykryzysowej 8.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa podatnik podatnik zwolnienie ze składek ZUS zapoznanie się z treścią tarczy 8.0 (elementy podatkowe) brak nowych elementów podatkowych zagrożenie stabilności finansowej podatnika zapoznanie się z treścią tarczy 8.0 (elementy kadrowe) świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy świadczenie postojowe/ ponowne świadczenie postojowe dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Krok: zagrożenie stabilności finansowej podatnika

Wraz z uchwaleniem ustawy z 9.12.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2255) – dalej tarcza 6.0, która wprowadziła nowe narzędzia zawierające wiele instrumentów wspierających przedsiębiorców oraz zleceniobiorców działających w wybranych sektorowo rodzajach działalności wg podanych kodów PKD, ustawodawca umożliwił Radzie Ministrów w drodze wydania rozporządzenia rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którym udzielone jest wsparcie w ramach tarczy 6.0. Na tej podstawie rząd udzielił od 1.02.2021 r. pomocy dodatkowej grupie przedsiębiorców w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z 19.01.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1291) – dalej tarcza 7.0, którą następnie rozszerzył (w istocie zastąpił) od 28.02.2021 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z 26.02.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 371) – dalej tarcza 8.0

Krok: świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Tarcza 8.0 obejmuje m.in. rozszerzenie dofinansowania z art. 15gga ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) – dalej u.k. (m.in. tarczy 6.0 i tarczy 7.0) do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorców prowadzących działalności objętych przeważającymi kodami PKD:

– 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania);

– 55.20.Z (Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania);

– 55.30.Z (Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe);

– 79.11.A (Działalność agentów turystycznych);

– 79.12.Z (Działalność organizatorów turystyki)

pod warunkiem:

* spadku przychodów podatkowych min. 40%,

* w jednym z ostatnich 3 miesięcy (przed złożeniem wniosku) w stosunku do przychodu z miesiąca poprzedniego lub analogicznego rok wcześniej lub we wrześniu 2020 r.,

* aktualności kodu PKD na 30.11.2020 r.,

* złożenia wniosku do 31.03.2021 r.,

* braku przekroczenia okresu 3 miesiecycy dofinansowania z tarczy 7.0 i tarczy 8.0.