Krywan Tomasz, Napoje, których wprowadzanie na rynek podlega opłacie od środków spożywczych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Autorzy:

Napoje, których wprowadzanie na rynek podlega opłacie od środków spożywczych

Napoje, których wprowadzanie na rynek podlega opłacie od środków spożywczych

Napoje, których wprowadzanie na rynek podlega opłacie od środków spożywczych

Procedura pozwala ustalić, czy dany wprowadzany na rynek napój podlega opłacie od środków spożywczych.

Napoje, których wprowadzanie na rynek podlega opłacie od środków spożywczych podmiot wprowadzający napój na rynek krajowy podmiot wprowadzający napój na rynek krajowy wprowadzany na rynek napój podlega opłacie od środków spożywczych wprowadzany na rynek napój nie podlega opłacie od środków spożywczych istnieje potrzeba ustalenia czy wprowadzany na rynek napój podlega opłacie od środków spożywczych czy napój jest napojem w rozumieniu u.z.p.? czy wprowadzany na rynek napój jest napojem z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących? czy wprowadzany na rynek napój jest napojem z dodatkiem kofeiny lub tauryny? czy napój został wymieniony w katalogu wyłączeń z podlegania opłacie od środków spożywczych? tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy wprowadzany na rynek napój podlega opłacie od środków spożywczych

Z dniem 1.01.2021 r. weszły w życie przepisy określające opłatę od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy), tj. art. 12a–12k ustawy z 11.09.2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1608 ze zm.) – dalej u.z.p. Napoje, których wprowadzanie na rynek krajowy podlega tej opłacie, określają przepisy art. 12a oraz 12b u.z.p.

Krok: czy napój jest napojem w rozumieniu u.z.p.?

Opodatkowaniu opłatą od środków spożywczych mogą podlegać napoje w rozumieniu art. 12b ust. 1 u.z.p. Są to napoje oraz syropy będące środkami spożywczymi, ujęte w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w klasach 10.32 i 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z substancji, o których mowa w art. 12a ust. 1 u.z.p., z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.