Nakładanie kar pieniężnych w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Nakładanie kar pieniężnych w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 września 2019 r.
Autor:

Nakładanie kar pieniężnych w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Nakładanie kar pieniężnych w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Nakładanie kar pieniężnych w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Procedura opisuje sytuacje, w których na przewoźnika, podmiot wysyłający lub podmiot odbierający są nakładane kary.

Nakładanie kar pieniężnych w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów przewoźnik przewoźnik odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej obowiązek zgłoszenia danych zgodnych ze stanem faktycznym niewykonanie obowiązku przedstawienia środków transportu brak kary pieniężnej nałożenie kary pieniężnej nałożenie kary pieniężnej brak kary pieniężnej brak kary pieniężnej odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej obowiązek uzupełnienia zgłoszenia o informacje o przewoźniku czynności skutkujące karą dla przewoźnika brak kary pieniężnej brak kary pieniężnej obowiązek dostarczenia zgłoszonego towaru nałożenie kary pieniężnej nałożenie kary pieniężnej brak kary pieniężnej nałożenie kary pieniężnej odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej badanie wystąpienia błędów lub braków w zgłoszeniu nałożenie kary pieniężnej brak kary pieniężnej obowiązek aktualizacji danych w zgłoszeniu odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej obowiązek dokonania zgłoszenia przez przewoźnika nałożenie kary pieniężnej podmiot wysyłający lub odbierający podmiot wysyłający lub odbierający nałożenie kary pieniężnej nałożenie kary pieniężnej brak kary pieniężnej odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej brak kary pieniężnej obowiązek przesłania zgłoszenia do rejestru odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej czynności skutkujące karą dla podmiotu wysyłającego lub odbierającego nałożenie kary pieniężnej obowiązek przedstawienia środków transportu w sytuacji rozpoczęcia przewozu na terytorium kraju obowiązek aktualizacji danych w zgłoszeniu nałożenie kary pieniężnej odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej obowiązek zgłoszenia danych zgodnych ze stanem faktycznym badanie wystąpienia błędów lub braków w zgłoszeniu brak kary pieniężnej w sytuacji rozpoczęcia przewozu poza terytorium kraju niedopełnienie obowiązków brak kary pieniężnej odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej brak kary pieniężnej nałożenie kary pieniężnej błędy formalne zgłoszenia kary pieniężne nakładane na podstawie ustawy osystemie monitorowania drogowego i przewozu towarów niedopełnienie obowiązku odstąpienie od nałożenia kary dopełnienie obowiązku niedopełnienie obowiązku odstąpienie od nałożenia kary dopełnienie obowiązku niedopełnienie obowiązku odstąpienie od nałożenia kary dopełnienie obowiązku niedopełnienie obowiązku odstąpienie od nałożenia kary dopełnienie obowiązku niedopełnienie obowiązku odstąpienie od nałożenia kary dopełnienie obowiązku niedopełnienie obowiązku odstąpienie od nałożenia kary dopełnienie obowiązku niedopełnienie obowiązku odstąpienie od nałożenia kary dopełnienie obowiązku niedopełnienie obowiązku odstąpienie od nałożenia kary dopełnienie obowiązku wystąpienie błędów odstąpienie od nałożenia kary brak błędów niedopełnienie obowiązku odstąpienie od nałożenia kary dopełnienie obowiązku niedopełnienie obowiązku odstąpienie od nałożenia kary dopełnienie obowiązku niedopełnienie obowiązku odstąpienie od nałożenia kary dopełnienie obowiązku niedopełnienie obowiązku dopełnienie obowiązku odstąpienie od nałożenia kary

Krok: kary pieniężne nakładane na podstawie ustawy osystemie monitorowania drogowego i przewozu towarów

Ustawa z 9.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1857 ze zm.) - dalej u.s.m.t., stanowi jedno z narzędzi walki z nieuczciwymi podmiotami dokonującymi nielegalnego obrotu paliwami płynnymi, alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym, bez odprowadzania do budżetu państwa należnych podatków, dokonujących wyłudzeń niezapłaconych podatników, jak również dokonujących obrotu bez stosowania warunków przewidzianych w przepisach prawa.

Podmioty objęte tymi przepisami w przypadku zaniechania lub niedbalstwa związanego z obowiązkami nakładanymi na ustawodawcę będą zobowiązane do uiszczenia kary pieniężnej albo kary grzywny, której wymiar będzie miał, jak się wydaje, także charakter dyscyplinujący i prewencyjny.

Krok: czynności skutkujące karą dla podmiotu wysyłającego lub odbierającego

Zgodnie z ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego oraz obrotu paliwami opałowymi przewozu towarów do czynności skutkujących karą dla podmiotu wysyłającego lub odbierającego zalicza się:

1) związane z niedopełnieniem obowiązków:

– obowiązek przesłania zgłoszenia do rejestru,

– obowiązek przedstawienia środków transportu,

– obowiązek aktualizacji danych w zgłoszeniu;

2) związane z błędami formalnymi zgłoszenia:

– wystąpienie błędów lub braków w zgłoszeniu,

– obowiązek zgłoszenia danych zgodnych ze stanem faktycznym.