Piaskowska Olga Maria, Nadanie klauzuli wykonalności aktowi administracyjnemu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 25 marca 2024 r.
Autorzy:

Nadanie klauzuli wykonalności aktowi administracyjnemu

Nadanie klauzuli wykonalności aktowi administracyjnemu

Nadanie klauzuli wykonalności aktowi administracyjnemu

Krok: otrzymanie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi administracyjnemu

Sąd powszechny może nadać klauzulę wykonalności także tytułowi egzekucyjnemu w postaci aktu administracyjnego, który następnie stanie się podstawą prowadzenia przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego w trybie egzekucji sądowej. Jest to wyjątek od zasady, w myśl której akty administracyjne podlegają wykonaniu w trybie egzekucji administracyjnej.

Tytuł pochodzący od organów administracji publicznej, jeżeli z mocy ustawy podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej, musi być zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności (art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c.).

Patrz także:

Właściwość sądu w sprawie nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu sądu administracyjnego

Nadanie klauzuli wykonalności na wniosek wierzyciela

Złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądu administracyjnego oraz innym tytułom egzekucyjnym

Krok: nie później niż w ciągu 3 dni

Na ten temat patrz komentarze zamieszczone w schemacie:

Nadanie klauzuli wykonalności na wniosek wierzyciela,

Nadanie klauzuli wykonalności aktowi administracyjnemu wierzyciel wierzyciel złożenie zaświadczenia brak reakcji możliwe decyzje sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający otrzymanie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi administracyjnemu rozpoznanie wniosku oddalenie wniosku wezwanie do złożenia zaświadczenia, że tytuł jest wykonalny otrzymanie zaświadczenia nadanie klauzuli wykonalności aktowi administracyjnemu czy sąd ma wątpliwości, czy tytuł podlega wykonaniu? nie później niż w ciągu 3 dni niezasadny zasadny nie tak