Możliwość złożenia zeznań przez świadka w postępowaniu przygotowawczym - OpenLEX

Kremens Karolina, Możliwość złożenia zeznań przez świadka w postępowaniu przygotowawczym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Autorzy:

Możliwość złożenia zeznań przez świadka w postępowaniu przygotowawczym

Możliwość złożenia zeznań przez świadka w postępowaniu przygotowawczym

Możliwość złożenia zeznań przez świadka w postępowaniu przygotowawczym

Krok: potrzeba przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka

Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania (art. 177 § 1 k.p.k.).

Krok: wezwanie świadka do złożenia zeznań

Niezależnie od tego, czy dowód z przesłuchania świadka dopuszczony został w postępowaniu przygotowawczym na skutek decyzji organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, czy w wyniku inicjatywy dowodowej strony, wezwanie świadka celem złożenia zeznań i zapewnienie jego obecności stanowi wyłączną kompetencję organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

Zob. procedury: Inicjatywa dowodowa strony w postępowaniu przygotowawczym oraz Inicjatywa dowodowa organu w postępowaniu przygotowawczym.

Formę wezwania reguluje art. 129 k.p.k. Pismo takie kierowane do świadka powinno zawierać informację o:

– organie wysyłającym,

– sprawie w jakiej następuje wezwanie - nie tylko sygnatura sprawy, ale także przedmiot postępowania, tj. kwalifikacja prawna i osoba oskarżonego, jeżeli taki został już w sprawie wskazany,

– miejscu wezwania,

– czasie wezwania,

– charakterze w jakim należy się stawić (świadek),

– charakterze stawiennictwa (obowiązkowe – nieobowiązkowe),

skutkach niestawiennictwa - np. zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie, kara porządkowa; brak informacji o obligatoryjności stawiennictwa i skutkach niestawiennictwa uniemożliwia zastosowanie środków przymusu wobec świadka, który się nie stawił.

Możliwość złożenia zeznań przez świadka w postępowaniu przygotowawczym świadek świadek wskazanie okoliczności uniemożliwiających stawienie się w siedzibie sądu świadek stawia się w sądzie na przesłuchanie możliwa reakcja świadka otrzymanie wezwania świadek nie stawia się bez należytego usprawiedliwienia zaistnienie trudnych do usunięcia przeszkód w stawiennictwie w siedzibie sądu wzywającego pojawienie się okoliczności dotyczących tajemnicy informacji niejawnych organ prowadzący postępowanie przygotowawcze organ prowadzący postępowanie przygotowawcze dopuszczenie możliwości przesłuchanie świadka w miejscu pobytu dopuszczenie możliwości przesłuchania świadka przed organem w innym okręgu wezwanie świadka do złożenia zeznań potrzeba przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka