Bartosiewicz Adam, Możliwość rozliczenia straty za 2020 r. z dochodem za 2019 r.

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autorzy:

Możliwość rozliczenia straty za 2020 r. z dochodem za 2019 r.

Możliwość rozliczenia straty za 2020 r. z dochodem za 2019 r.

Możliwość rozliczenia straty za 2020 r. z dochodem za rok 2019

Procedura ma na celu przedstawienie uprawnienia do wstecznego rozliczenia starty podatkowej za 2020 r. z dochodem, jaki wystąpił u podatnika w 2019 r., w związku z przepisami wprowadzanymi w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Możliwość rozliczenia straty za 2020 r. z dochodem za 2019 r. podatnik podatnik poniesienie straty podatkowej w 2020 strata > 5.000.000 ogólne zasady rozliczenia korekta za 2019 o całą stratę zmniejszenie przychodów korekta za 2019 o 5.000.000 zł wybór rozliczenia straty? wybór rozliczenia straty? dochód w 2019? nie tak tak nie specjalne ogólne specjalne ogólne tak nie

Krok: poniesienie straty podatkowej w 2020

Podatnicy podatku dochodowego – zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych (prowadzący działalność gospodarczą) – w związku ze spowolnieniem gospodarczym w 2020 r. wywołanym epidemią tzw. koronawirusa mogą ponieść w roku podatkowym 2020 stratę podatkową.

Krok: dochód w 2019?

Zgodnie z nowymi szczególnymi przepisami zawartymi w pakiecie tzw. tarczy antykryzysowej podatnicy CIT, którzy ponieśli stratę oraz podatnicy PIT, którzy ponieśli stratę na pozarolniczej działalności gospodarczej, są uprawnieni do rozliczenia tej straty z dochodem roku 2019. Jeśli nie osiągną dochodu w 2019 r., to oczywiście strata z 2020 r. możliwa jest do rozliczenia tylko na zasadach ogólnych.