Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autorzy:

Możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych w związku z pandemią koronawirusa

Możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych w związku z pandemią koronawirusa

Możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych w związku z pandemią koronawirusa

Procedura ma na celu zaprezentowanie możliwości odejścia przez podatników płacących zaliczki uproszczone w podatkach dochodowych od płacenia ich w tej formie w trakcie 2020 r. i rozpoczęcie obliczania zaliczek na zasadach ogólnych

Krok: płacenie uproszczonych zaliczek

Podatnicy podatku dochodowego – zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych (prowadzący działalność gospodarczą) – są obowiązani do płatności zaliczek na podatek dochodowy,

Podatnicy spełniający określone warunki mogą wybrać uproszczoną formę płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Polega ona na tym, że podatnik nie oblicza w trakcie roku faktycznej zaliczki, tylko płaci zaliczkę w kwocie 1/12 należnego podatku za rok poprzedni albo za rok poprzedzający poprzedni rok podatkowy.

Krok: mały podatnik?

Zgodnie z nowymi szczególnymi przepisami zawartymi w pakiecie tzw. tarczy antykryzysowej możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek dotyczy tylko i wyłącznie tych podatników, którzy są małymi podatnikami w rozumieniu ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), czy też odpowiednio ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?